Forlaget Arena, 2016.

Roman oversat fra svensk.

Bogen udkom i Sverige i 2013 og blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris. Samme år modtog Tichý også Aftonbladets litteraturpris.

I Kairos arbejder Tichý på det æstetiske plan med en fornyelse af romangenren, samtidig med at han tematisk forholder sig til de påtrængende politiske spørgsmål i vores samtid. ”Kairos” er et græsk begreb for det rette øjeblik, et kritisk punkt mellem to hændelser, som står i modsætning til ”kronos”, den lineære tid. Romanen beskæftiger sig med de brydningstider i det 20. århundredes historie, hvor håb og modstand har virket muligt: Det arabiske forår, ungdomsoprøret i ’68, fagforeningskampe i 1920’ernes USA. Bogen krydsklipper mellem seks tilbagevendende spor, der hver har sine helte og sine nederlag.

I et af sporene fortæller den tyske forfatter og billedkunstner Peter Weiss om sit møde med den svenske forfatter Karin Boye under Anden Verdenskrig, kort inden hendes selvmord. I et andet spor er jeg-fortælleren Johanna Dark, en karakter fra Bertolt Brechts skuespil ”Den hellige Johanna fra slagtehallerne”. I et tredje spor møder vi en navnløs fortæller, der vandrer i et sørgeoptog langs en strand, et sted ude i en fremtid hvor ingen ved, hvor de kommer fra eller er på vej hen. De mange skiftende fortællinger danner ikke et sammenhængende, fremadskridende forløb, men må snarere læses som en kollage af skæbner, stemmer, billeder, der går på tværs af den lineære tid. Tilsammen undersøger de krisen og volde, revolten og afmagten, håbet og fortvivlelsen, dystopien og utopien.

Tichýs prosa bugner af litterære referencer og citater; den er på samme tid formeksperimenterende og fuldstændig stilsikker, den veksler mellem at være opbrudt og fragmenteret og at strømme frit i vilde, ustoppelige energiudladninger.