Video

KOLLEKTIV OPLÆSNING MED KOORDINAT

Oplæsning med Koordinat i Christians Kirke, marts 2011.

Oplæsning med Koordinat i Literaturhaus, foråret 2006.