Tunedal i Trappe Tusind

Det nye nummer af Trappe Tusind er et særnummer om oversættelse. Man kan bl.a. læse et interview med Peter Laugesen og nyoversatte tekster af Anne Blonstein, James Joyce og Jacques Rancière.

Ragnild Lome og Peter Eske Vinum indleder med en fin kulturpolitisk artikel om oversætteres arbejdsvilkår. De citerer fra Thomas Harders Mellem to sprog: “Også oversættelse af udenlandsk litteratur (af alle slags) er en støtte til det danske sprog […] fordi oversættelser udvider det danske sprog ved i mange tilfælde at tvinge det til at beskæftige sig med emner, som det ikke tidligere har beskæftiget sig med, eller til at formulere sig på måder, som ikke har været prøvet før.”

Jeg har bidraget med nogle digte fra min oversættelse af Jenny Tunedals Mitt krig, sviter, som udkommer på Basilisk i april.